Verbetering: Kies het bereik van de datumselectie in je Google Analytics dashboard